OES elementanalyse

Optische spectrometrie verwijst naar het analyseren van een lichtspectrum, wat beschikt over verschillende golflengtes. Optische spectrometrie kan men onderverdelen in absorptie- en emissie optische spectrometrie. Een optische emissie spectrometer (OES) is een instrument dat gemaakt is voor het projecteren en analyseren van een optisch spectrum, dat verkregen wordt door een opgewonden monster. De opwinding van de atomen van het monster verkrijgt men door een aantal verschillende applicaties zoals een vonk, een plasma een vlam etc. Dit gezegd hebbende, de term OES verwijst dezer dagen overwegend naar de techniek vonk optische emissie spectrometrie.

Bij vonk optische emissie spectrometrie wordt er elektrische energie aan het metaal sample overgedragen aan de hand van een vonk. Er ontstaat een stroom tussen de elektrode en het oppervlak van het metaal sample, waar de atomen van worden losgerukt. De atomen en ionen die in de atomaire dampwolk aanwezig zijn, worden naar een hoger energieniveau gebracht. Hierna wordt deze overbodige energie door het atoom uitgezonden in de vorm van een lichtdeeltje (foton). Het licht dat wordt uitgezonden heeft voor elk atoom typerende golflengte(s). Binnen de spectrometer wordt het licht opgevangen en verstrooid in zijn spectrale componenten door een emissierooster. Doorheen heel de range van golflengtes, uitgezonden door de atomen, worden geschikte lijnen gekozen op basis van de gekende golflengtes en wordt de intensiteit van het licht gemeten door een CMOS-detector. Deze intensiteit wordt omgevormd in de uiteindelijke concentraties door middel van statistische regressielijnen die behoren tot een methode.

Het oppervlak moet vrij zijn van enige coating, film of vuil, anders kan de stroom naar de elektrode onderbroken worden en zal de meting abrupt stoppen.

Lees zeker mijn whitepaper dat dieper in gaat op de fundamentele principes van OES, de verschillen tussen de gebruikte meettechnieken en de motivatie van Metal Spark voor de keuze voor de spark/vonkemissie OES techniek.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?